Get Adobe Flash player

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły otworzyli swoje serca na potrzeby innych, biorąc udział w akcji charytatywnej, "DZIECIAKI DZIECIAKOM. POLSKO - UKRAIŃSKI MOST DOBROCI".

       Wczuli się w cierpienia swoich rówieśników, mieszkających w domach dziecka na Ukrainie w strefie objętej działaniami wojennymi. Do akcji uczniowie przystąpili z dużym zaangażowaniem, przygotowując wraz ze swoimi rodzicami paczki z odzieżą, żywnością, przyborami szkolnymi i zabawkami. Nasze myśli i uczucia są blisko najbardziej pokrzywdzonych.

                                            JESTEŚMY GOTOWI POMAGAĆ!!!

       Koordynatorem wyżej opisanej akcji byławychowawczyni klasy III A Wiesława Krok-Piskadło, która składa szczególne podziękowania za pomoc panom Pawłowi Chmurze i Szymonowi Chłościńskiemu, wychowawcom klas: IV A- pani Beacie Sroczyńskiej i V B-pani Dorocie Kazale, a przede wszystkim uczniom klas I - III, IV A, V B i Rodzicom.

 

Copyright © 2020 www.Smart-Biznes.net  Rights Reserved.