Dnia 6 marca 2015 roku naszymi gośćmi byli członkowie Bractwa Rycerskiego "KERIN".

      Razem z nimi przenieśliśmy się w czasie do Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku.

      Zajęcia, przeprowadzone w sposób interaktywny, uczyły, bawiły, wychowywały. Młodzi odbiorcy podczas pokazu odgrywali różne role, mogli włożyć stroje historyczne, zbroję, zapoznać się z orężem epoki.