Get Adobe Flash player

W związku z jubileuszem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Dębicy zorganizował XVI edycję konkursu plastycznego o tematyce czerwonokrzyskiej ( działalność Klubów Honorowych Dawców Krwi, edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży, zdrowy styl życia, pomoc ludziom będącym w trudnej sytuacji materialnej, pomoc ludziom chorym i cierpiącym). Patronem medialnym był „Obserwator Lokalny”.

Celem konkursu była promocja idei Polskiego Czerwonego Krzyża, jak również aktywizacja twórcza wśród młodzieży szkolnej. Na konkurs na etapie szkolnym wpłynęło kilkadziesiąt prac uczniów klas I-VIII.

Laureatami konkursu na etapie powiatowym zostało trzech uczniów naszej szkoły. Są to: Kinga Skarbek kl.III (opiekun p.Dorota Chodak), Michalina Mirowska kl.VII i Jan Główka kl.VII (opiekun p. Elżbieta Pyzik).

Podsumowanie konkursu odbyło się 27.03.2019 w Domu Kultury „ Kosmos” w Dębicy. Uczniowie otrzymali piękne dyplomy, nagrody oraz gromkie brawa. Wzięli również udział w poczęstunku. Serdecznie gratulujemy!

Nie sposób, aby przy okazji tego jubileuszowego konkursu nie wspomnieć, iż w Szkole Podstawowej nr 2 w Dębicy, od 1942 r działa Szkolna Organizacja Polskiego Czerwonego Krzyża. Jej opiekunami byli: p.Józefa Klamutowa, p.Włądysława Ryciak, p.Emilia Garstka, p.Irena Radzik, p.Krystyna Nowak, p.Teresa Tryba, p.Maria Górak, p.Wiesława Pawlus, p.Janina Tokarczyk. Organizacja zajmowała się szerzeniem oświaty zdrowotnej wśród młodzieży, organizowaniem kursów sanitarnych, propagowaniem honorowego krwiodawstwa, pomocą ludziom samotnym, chorym i ubogim, udziałem w międzynarodowych i ogólnopolskich akcjach humanitarnych.

Obecnie na terenie naszej szkoły w dalszym ciągu funkcjonuje Szkolne Koło PCK, od nazwą
 „ Akademia Zdrowia PCK”. Jej opiekunem od wielu lat jest p.Marta Witkoś, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Koło PCK realizuje cele statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża, szczególny nacisk kładzie na oświatę zdrowotną, w tym właściwe odżywianie, promocję zdrowego stylu życia, dbałość o zdrowie i higienę ciała. Zbierane są też fundusze na wyjazdy na kolonie dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Wolontariusze PCK biorą również udział w wielu akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i miasta.

Copyright © 2019 www.Smart-Biznes.net  Rights Reserved.