Razem możemy więcej!

 4 grudnia 2019r., w przededniu Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu: pani Wiesława Krok-Piskadło i p. Małgorzata Krasoń oraz mali wolontariusze gościli p. Annę Wójcik, prezeskę Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy, która kieruje Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn i Kobiet w Dębicy. Nasz gość wyjaśnił, jak dochodzi do zjawiska bezdomności. Podkreślił to, że jest niezmiernie dotkliwą formą wykluczenia społecznego. Mówił o skomplikowanych sytuacjach życiowych bezdomnych osób starszych i chorych, samotnych matkach, ofiarach przemocy domowej. Pani prezes zwróciła uwagę na to, że mogą być wśród nas ludzie, którzy potrzebują szybkiej pomocy, szczególnie  w mroźny dzień. Nie musimy sami interweniować, wystarczy zadzwonić np. po straż miejską, która przewiezie taką osobę do schroniska.

Pani Anna Wójcik odpowiadała też na pytania zebranych. Podkreślała to, że nie możemy być obojętni wobec ludzi pokrzywdzonych przez los, odepchniętych, wykluczonych. Możemy im ofiarować swój czas, przekazać żywność, odzież, środki czystości. Warto pomagać, a razem można zdziałać więcej.

Na  koniec spotkania wolontariusze przekazali  pani prezes zebrane ozdoby bożonarodzeniowe oraz kartki świąteczne dla mieszkańców schroniska. Podziękowali za trudną, ale piękną i mądrą lekcję o bezdomności. Życzyli wszelakiego dobra od Boga i ludzi.

Zobacz więcej zdjęć...