W roku szkolnym 2020/2021 na każdym poziomie nauczania obowiązują katechizmy do religii wydawnictwa „Gaudium”.  Uczniowie  klas pierwszych powinni posiadać wyłącznie katechizm, bez zeszytu przedmiotowego.