Get Adobe Flash player

Tegoroczna akcja ,,Sprzątanie Świata” przebiegała pod hasłem ,,Wyprawa Poprawa”.

 Jak co roku w akcji uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły, którzy wspólnie z kolegami i koleżankami z dębickich szkół podstawowych porządkowali teren Parku Miejskiego im. ,,Skarbka”. Zbierając śmieci, stosowaliśmy również zasady segregacji odpadów.  Akcja została zakończona wspólnym spotkaniem  podsumowującym połączonym z grillowaniem            w "Sportowej Stodole”.

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.

W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję            w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

  

Copyright © 2020 www.Smart-Biznes.net  Rights Reserved.