Przy budynku naszej szkoły powstało w listopadzie 2015r. lokalne centrum edukacji ekologicznej w postaci ,,Ogrodu Bioróżnorodności''.

Ogród składa się z integralnych części tematycznych:Leśny zakątek, Sad owocowy, Aromatyczny zielnik, Kolorowy warzywnik i Łąka kwiatowa. W pełni będziemy mogli go podziwiać i korzystać z niego już wiosną.Teren ogrodu będzie służył m.in. przeprowadzeniu atrakcyjnych zajęć dla dzieci  z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z terenu Dębicy, będzie także miejscem wypoczynku.

Projekt został sfinansowany przez Stowarzyszenie  Pro Carpathia ze środków NFOŚ i GW.