W dniu 27 listopada 2015 roku w siedzibie Akademii Językowej Open School  odbyło się uroczyste podsumowanie  odbywającego się pod patronatem wydawnictwa Cambridge i Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy konkursu plastyczno –językowego New Challenge 2015.

Uczestnicy VII edycji konkursu mieli za zadanie rozwiązać test językowy oraz wykonać pracę plastyczną pt. „Znaczek pocztowy – twój własny projekt”. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły,      a główną nagrodę – darmowy semestr nauki języka angielskiego w Open School w Dębicy, otrzymało aż sześciu uczestników. Szkolnymi opiekunkami konkursu były p. Agnieszka Motyka i p. Anna Trębacz - Główka

Laureaci konkursu to:

Sikorska Nadia kl. 3a
Stukus Aleksandra kl. 4a
Rupa Marcin kl. 4a
Piwowar Amelia kl. 5b
Chmura Julia kl. 5b
Sak Gabriela kl. 6a

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!