Dnia 20 listopada 2015r. w MiPBP w Dębicy odbyło się spotkanie z Panem Maciejem Rędziniakiem – historykiem i pracownikiem IPN w Rzeszowie pt „Symbole naszej historii''.

Uczestniczyli w nim uczniowie klas czwartych dębickich szkół podstawowych. Spotkanie było swego rodzaju podróżą przez symbole.     Te mniej i bardziej znane – takie, które na dłużej lub na stałe zostały osadzone w życiu ludzi i te które przeminęły wraz z czasami, które symbolizowały. Szczególne miejsce zostało poświęcone - godłu, fladze, barwom narodowym, hymnowi i znakom z nimi powiązanymi.      Na zakończenie spotkania uczniowie obejrzeli animowany film przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej zatytułowany „Polak Mały”, który promuje wartości patriotyczne pod hasłem ''Naprawdę fajnie jest być Polakiem''. Film oparty na kanwie popularnego wierszyka Władysława Bełzy ''Kto Ty jesteś? Polak mały!''.