11 grudnia 2015 roku w Domu Kultury „Śnieżka” odbył się III Przegląd Talentów Artystycznych dla uczniów szkół podstawowych

i gimnazjów pod patronatem Burmistrza miasta Dębicy.

W Przeglądzie wzięły udział dwie uczennice Weronika Pych i Karolina Olszewska. Karolina Olszewska pod kierunkiem pani Lilianny Wawrzaszek  przygotowała wiersz „Kłopoty Świętego Mikołaja” a Weronika Pych pod kierunkiem pani Grażyny Witkowskiej –Gac przygotowała etiudę taneczną „Tron moim życiem” za którą otrzymała w III Przeglądzie Talentów  wyróżnienie.