Get Adobe Flash player

HISTORIA SZKOŁY


Patron szkoły

 

1895  -    Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Została założona wiosną 1895 roku jako szkoła żeńska, wchodząca w skład szkoły mieszanej.

1904  -    Pięcioletnia szkoła żeńska uzyskała całkowitą samodzielność. Początkowo mieściła się w budynku przy kościele        i na dawnej wikarówce, następnie w wynajętym budynku położonym obok mleczarni za karczmą Mahlera. Szkoła korzystała także z kilku pomieszczeń w domach prywatnych.

1911  -    Rada Szkolna zakupiła grunt pod budowę ludowej szkoły żeńskiej.

1914/1915   -   Przez cały rok szkolny nauka nie odbywała się, ponieważ Rosjanie zniszczyli budynek szkoły i jego wyposażenie.

1915   -  5 lipca wznowiono naukę w budynku szkoły męskiej.

1902-1918  -  Do szkoły żeńskiej uczęszczało w tych latach około 480 uczennic. Pobierały one nauki w zakresie czytania, pisania, języka polskiego, języka niemieckiego, rachunków, nauk przyrodniczych, geografii, historii, śpiewu, rysunku i robót ręcznych.

1926  -  19 września tegoż roku odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek szkoły.

1929  -   Nauczyciele i młodzież szkolna byli świadkami przybycia do Dębicy prezydenta Ignacego Mościckiego.

1930  -   10 marca oddano do użytku nowo wzniesiony budynek szkoły żeńskiej, który posiadał 10 sal lekcyjnych, był wyposażony w elektryczność, centralne ogrzewanie i wodociągi.

1940  -  Okupant niemiecki wprowadził do nauczania lekcje języka niemieckiego, zlikwidował zajęcia historii. Usunięte również zostały podręczniki do języka polskiego, wszystkie godła i obrazy historyczne. Zaaresztowano nauczycieli: Artura Towarnickiego (zamordowany w Rzeszowie), Piotra Klamuta i Eugenię Pietruszewską.

1945  -  15 marca odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Rady Pedagogicznej. Naukę rozpoczęto według programu z lat 30-tych. Inaugurację roku szkolnego poprzedzało nabożeństwo, a religia była przedmiotem obowiązkowym. lata 50-te Nastąpiła zmiana programu nauczania, który szczególny akcent kładł na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu ideologii komunistycznej. Zaczęto obchodzić rocznice wybuchu rewolucji październikowej, powstania Ludowego Wojska Polskiego, Dnia Zwycięstwa. Nauczycieli zachęcano, a niekiedy przymuszano do wstąpienia w szeregi PZPR.

1958/59   -  Wycofano religię ze szkół. W tym roku szkolnym z nazwy szkoły zniknął przymiotnik „żeńska” i pozostała nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy.

1960   -    Oddano do użytku przybudówkę, tj. 6 sal lekcyjnych i salę gimnastyczną.

1965  -    Wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową.

1975  -   8 maja tego roku szkoła po raz pierwszy oficjalnie otrzymała swojego patrona. Stał się nim generał Karol Świerczewski, którego imię i nazwisko stanowiło od tej pory część składową nazwy placówki.

1988  -   W budynku szkoły wybuchł pożar. Ogień strawił część dachu, a akcja ratownicza spowodowała zalanie korytarza       i sal drugiego piętra.

1988/89  -  Uroczyście obchodzono siedemdziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odtąd to święto powróciło na stałe do kalendarza imprez szkolnych, który zresztą zmienił się radykalnie. Pozostały w nim święta typowo patriotyczne: 3 Maja, 11 Listopada, Miesiąc Pamięci Narodowej oraz tradycyjne uroczystości wewnątrzszkolne.

1990/91  -   Ponownie wprowadzono do szkoły nauczanie religii.

1991  -   11 maja tego roku szkoła otrzymała nowego patrona, którym została Królowa Jadwiga.

1999  -     W wyniku przemian polskiej oświaty ośmioletnia szkoła podstawowa została przekształcona w sześcioletnią oraz rozpoczęto kształcenie zintegrowane i blokowe.

2002  -   Przedstawiciele najstarszych klas wzięli udział w teleturnieju „Budujemy mosty”. Drużyna dotarła do finału, który odbył się w oddziale Telewizji Wrocław.

2002/03  -  Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. Uzyskanie certyfikatu stanowiło potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania oraz przyjaznej uczniom atmosfery.

2003  -  Przygotowując się do zjednoczenia z Europą, realizowano autorski program „Przez Dębicę do Europy”, finansowany z pozyskanych funduszy unijnych. Uczniowie poznawali historię, kulturę, zwyczaje narodów europejskich, aby dobrze przygotować się do tworzenia wspólnej przyszłości.

2004/2005  -   Szkoła przystąpiła do programu „Europa da się lubić”. W jego ramach realizowano projekty: „Tradycje Bożego Narodzenia w UE” oraz „Dzień Wiosny w Europie”. Przygotowano wigilię europejską oraz debatę „Jestem Europejczykiem”.

2009 i 2010   -   Szkoła ucierpiała w wyniku dwóch powodzi. Zalane zostały pomieszczenia znajdujące się w suterenach oraz sala gimnastyczna.

20011/12  -   W rankingu szkół przygotowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny nasza placówka zajęła 2 miejsce w województwie.

2013  -   Uczniowie i nauczyciele SP 2 przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania Dzieł Aleksandra Fredry.

2013  -   Szkoła w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została wyposażona w 32 laptopy         i 2 drukarki laserowe. Ze środków budżetowych i funduszy Rady Rodziców zakupiono projektory multimedialne                    do wszystkich sal.

2014/2015  -   Przeprowadzono poważny remont szkoły. Ocieplono strop i wymalowano dach. Szkoła otrzymała też nową elewację.

2015  -   Akceptację uzyskał projekt stworzenia dzięki dotacjom unijnym przyszkolnego Ogrodu Bioróżnorodności.

Powszechną Szkołę Żeńską, a później Szkołę Podstawową nr 2 w Dębicy w latach 1901/1902, 1907/1908, 1908/1909 oraz od 1937 do 2014 roku ukończyło 5597 osób. Nie zachowała się dokumentacja z pozostałych lat. Przyjmujemy, że w tym czasie szkołę ukończyło ok. 1000 uczniów.

Szkołą kierowali:

1895 – 1904 Feliks Gajewski

1904 – 31.08.1924 Maciej Deszcz

01.09.1924 – 30.07.1933 Olga Denkiewiczowa

21.08.1933 – 15.01.1934 Mieczysława Ostrowska

17.01.1934 – 30.11.1934 Józef Bocheński

01.12.1934 – 11.12.1946 Władysław Starkel

12.12.1946 – 31.08.1948 Piotr Klamut

 01.09.1948 – 20.05.1949 Władysław Starkel

21.05.1949 – 30.06.1952 Maria Pasieczna

01.09.1952 – 20.09.1954 Stefania Malec

21.09.1954 – 15.12.1954 Janina Szczeklik

16.12.1954 – 20.12.1956 mgr Stefan Jałowiec

21.12.1956 – 31.08.1965 Helena Salaterska

01.09.1965 – 15.08.1966 Irena Radzik

01.09.1966 – 31.08.1975 mgr Stefan Jałowiec

01.09.1975 – 30.07.1978 mgr Janina Curyło

05.08.1978 – 14.09.1985 mgr Tadeusz Świątek

16.09.1985 – 31.08.1994 dr Stanisława Longosz

od 01.09.1994 mgr Dorota Piękoś

Copyright © 2021 www.Smart-Biznes.net  Rights Reserved.