Get Adobe Flash player

NAUCZYCIELE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
W DĘBICY 2020 / 2021

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota PIĘKOŚ - język polski - nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Lucyna SKWARŁO - historia - nauczyciel dyplomowany

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

mgr Dorota CHODAK- nauczyciel dyplomowany

mgr Wiesława KROK – PISKADŁO - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta WITKOŚ - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata SIKORA - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa SOBORSKA - nauczyciel dyplomowany

 JĘZYK POLSKI:

mgr Beata SROCZYŃSKA - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata KRASOŃ - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta KRUSZYŃSKA- nauczyciel mianowany

HISTORIA:

mgr Dorota MAJKA - nauczyciel dyplomowany

mgr Mateusz OŻÓG - nauczyciel kontraktowy

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Mateusz OŻÓG - nauczyciel kontraktowy

GEOGRAFIA:

mgr Renata KANTOR - nauczyciel dyplomowany

mgr Anetta GRABOWA - nauczyciel dyplomowany

BIOLOGIA:

mgr Angelika DZIADOWIEC - nauczyciel kontraktowy

FIZYKA:

    mgr Agata STACHOWICZ - RĄCZKA - nauczyciel kontraktowy

CHEMIA:

mgr Bernadeta KOPACZ - nauczyciel kontraktowy

 JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Agnieszka MOTYKA - nauczyciel dyplomowany

mgr ANNA TRĘBACZ-GŁÓWKA - nauczyciel dyplomowany

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Dorota MAJKA - nauczyciel dyplomowany

mgr ANNA TRĘBACZ-GŁÓWKA - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena HADAŁA - FILIP - nauczyciel mianowany

MATEMATYKA:

mgr Danuta DZIADOWIEC - nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna GANCARSKA - nauczyciel mianowany

mgr Agata STACHOWICZ - RĄCZKA - nauczyciel kontraktowy

PRZYRODA:

mgr Ludmiła SZEWCZYK - nauczyciel dyplomowany

MUZYKA:

mgr Elżbieta PYZIK - nauczyciel dyplomowany

PLASTYKA:

mgr Elżbieta PYZIK - nauczyciel dyplomowany

TECHNIKA:

mgr Marzena KRÓL - nauczyciel dyplomowany

INFORMATYKA:

mgr Dorota CICHOWSKA - nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota KAZAŁA - nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna GANCARSKA - nauczyciel mianowany

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

mgr Dorota CICHOWSKA - nauczyciel dyplomowany

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Dorota KAZAŁA - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena KRÓL - nauczyciel dyplomowany

mgr Bogdan SALETNIK - nauczyciel mianowany

RELIGIA:

Ks. mgr Janusz WSZOŁEK - nauczyciel kontraktowy

s. mgr Barbara KIEŁBASA - nauczyciel dyplomowany

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr Beata SROCZYŃSKA- nauczyciel dyplomowany

mgr Ludmiła SZEWCZYK - nauczyciel dyplomowany

DORADCA ZAWODOWY:

mgr Magdalena HADAŁA - FILIP - nauczyciel mianowany

ŚWIETLICA SZKOLNA:

Kierownik świetlicy:
mgr Grażyna WITKOWSKA-GAC - nauczyciel dyplomowany

wychowawcy:

mgr Marzena GALAS - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara SZUKAŁA - nauczyciel dyplomowany

mgr Danuta BRODAWKA - nauczyciel mianowany

mgr Liliana WAWRZASZEK - nauczyciel dyplomowany

BIBLIOTEKA SZKOLNA:

mgr Justyna WIŚNIEWSKA - nauczyciel dyplomowany

LOGOPEDA:

mgr Iwona SOZAŃSKA – KĘSEK - nauczyciel kontraktowy

WYCHOWANIE  DO ŻYCIA W RODZINIE:

mgr Monika POCIASK - nauczyciel dyplomowany

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:

 mgr Grażyna GRABIEC- nauczyciel dyplomowany

mgr Alicja SKRĘTKOWSKA- nauczyciel dyplomowany

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY 

mgr Liliana WAWRZASZEK - nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY:

mgr Alicja SKRĘTKOWSKA- nauczyciel dyplomowany

 mgr Grażyna GRABIEC- nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata SIKORA - nauczyciel dyplomowany 

Copyright © 2021 www.Smart-Biznes.net  Rights Reserved.