Get Adobe Flash player

 MOCNE STRONY SZKOŁY

 • dobre położenie w centrum miasta,
 • jedna z najstarszych placówek oświatowych w mieście z tradycjami  i osiągnięciami, ciesząca się dobrą opinią w środowisku,
 • pięknie odnowiony, okazały, przedwojenny budynek (oddany do użytku w roku 1930),
 • duże jasne sale lekcyjne wyposażone w laptopy, projektory multimedialne, ekrany, pomoce dydaktyczne, mobilne tablice multimedialne,
 • bardzo estetycznie zagospodarowane wnętrza,
 • dobrze wyposażona sala zabaw z basenem kulkowym,
 • wyspa ciszy i spokoju – miejsce służące uczniom do rozładowania negatywnych emocji,
 • nowoczesne pracownie internetowe,
 • laptopy, projektory multimedialne i ekrany w każdej sali,
 • tablice interaktywne,
 • sprzęt audiowizualny, kserokopiarki, drukarki komputerowe,
 • bogaty księgozbiór biblioteczny i videoteka szkolna,
 • wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym np. tutoring
 • pełna pomoc psychologiczno – pedagogiczna (pedagog, logopeda, reedukator),
 • różnorodne, bardzo interesujące zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, zajęcia artystyczne i sportowe),
 • aktywnie działające i wielokrotnie nagradzane dwa teatrzyki szkolne – „Czarny Kot”i „Perełki”,
 • nauka języków obcych – niemiecki, angielski, szwedzki,
 • niezbyt liczne oddziały klasowe,
 • prężnie działające organizacje uczniowskie,
 • bezpieczeństwo uczniów w szkole – monitoring wewnętrzny  i zewnętrzny prowadzony przez 16 kamer
 • świetlica szkolna czynna od 6.30 do 17.00,
 • smaczne dwudaniowe obiady z deserem, serwowane w stołówce szkolnej, gotowane na miejscu; różnorodny jadłospis, dbałość  o zdrowie odżywianie,
 • bardzo dobra atmosfera do pracy dla nauczycieli i uczniów,
 • właściwa współpraca i zrozumienie ze strony rodziców.

  

CELE ROZWOJU SZKOŁY

  

 • wypracowanie własnych jak najciekawszych metod pracy zgodnych z założeniami reformy oświaty,
 • stałe podnoszenie poziomu kształcenia uczniów i wykształcenia nauczycieli,
 • utrzymanie wysokiej pozycji szkoły na rynku oświatowym miasta w celu przyciągnięcia jak największej liczby potencjalnych klientów,
 • udział w życiu lokalnego środowiska,
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z zapewnieniem opieki, rozwoju intelektualnego dzieci,    
 • przygotowanie wszechstronnej, otwartej na potrzeby środowiska oferty kształcenia i wychowania przy jednoczesnym respektowaniu zasad zawartych w misji placówki,                  
 • dbanie o estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynku szkolnego oraz terenu wokół szkoły. 

Copyright © 2021 www.Smart-Biznes.net  Rights Reserved.