Dni wolne

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 w roku szkolnym 2020 / 2021

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z 11.08.2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2019/2020:

 02 listopada 2020 roku

25 maja 2021 roku

26 maja 2021 roku
27 maja 2021 roku

04 czerwca 2021 roku

24 czerwca 2021 roku

      W wymienionych dniach szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, w których uczniowie będą mogli brać udział.