Świetlica szkolna

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Procedura dotycząca organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy
w okresie pandemii Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021