Samorząd szkolny

ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

MAGDALENA PALIGA, kl.8 b

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

IZABELA BORUTA, kl. 8 b

SEKCJA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWA:

ANNA SZUBA, kl. 7 a

SEKCJA KULTURALNO –ARTYSTYCZNA:

KAMILA ZĄBEK. kl. 6 a

SEKCJA SPORTOWO – ZDROWOTNA:

 SZYMON RYBA, kl. 5 b,

 KACPER RZEPECKI, kl. 6 b

SEKCJA WOLONTARIATU:

KLAUDIA HAMALA, kl. 6 b

OPIEKUN: BARBARA SZUKAŁA